Jdi na obsah Jdi na menu
 


 PRVNÍ HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ

 
České země se staly součástí velké habsburské říše-
po smrti Ludvíka J. byl roku 1526 zvolen na český trůn Ferdinand I.
Habsburský - rázný, cílevědomý panovník a přísný katolík.
-slíbil českým stavům dodržování jejich práv i náboženské svobody –
zvýhodňoval však katolíky. R. 1526, s nástupem Ferdinanda I. na český
trůn, začíná (asi 400 let)v čes­kých zemích vláda Habsburků,
až do vyhlášení samostatné Československé republiky v roce 1918.
Rod Habsburků byl velmi mocný evropský panovnický rod, který pocházel
z Rakouska, za jehož vlády došlo k sjednocení zemí Koruny české s
Uher­skem a rakouskými zeměmi v obrovské soustátí nazývané
habsbur­ská říše sesídlem ve Vídni.
 
České země - těžké postavení, byly bohatší než ost. země. Habsburkové
tu vybrali nejvíc peněz, vliv českých zemína panovníky habs. říše byl stále
menší.-všechny pokusy o větší samostat­nost naší země byly potlačeny.
 
Říše za císaře Rudolfa II.
Vnuk Ferdinanda I. Rudolf II.- jako jediný Habsburk zvolil - sídlo Praha-
ta za jeho vlády vzkvétala- přicházeli sem obchodníci, řemeslníci,
diplomaté a vyslanci, pozval I řadu významných malířů a sochařů.
Rudolf II. získal  značné vzdělání, miloval apodporoval vědy a umění.
Na Pražském hradě shromáždil obrovskou sbírku uměleckých předmětů a
zvláštností, která proslula po celé Evropě.
Rudolf si zval ke dvoru nejen umělce, ale také učence.