Jdi na obsah Jdi na menu
 


UČIVO PRO NEMOCNÉ ŽÁKY:

 

 

Dom.úkol na úterý 1.6.2010:

ČJ - napiš 5 sloves z dom.čtení : list 1 do DS a urči u nich osobu, číslo, čas

Dom. čtení : Papoušek vlnkovaný: list 1

 

Dom.úkol z VL dějin na úterý 1.6.2010: překresli do svého sešitu časovou osu

Dom.úkol na pondělí  31.5.:

MAT  G modrý sešit, vystřihnout ze čtvercové sítě různé čtverce a obdélníky, nalepit do sešitu a vepsat jejich obvod a obsah.

Dom. čtení : čtenářský deník

Dom.úkol : ČJ PS str.64/ cv.15

Dom. čtení : čítanka velká str. 71 

Dom.úkol : uč ČJ : str.80 / cv.9 do DS

Dom. čtení : čítanka velká str. 68 - 69 ( zbytek )

Dom.úkol : MAT - PS: str.29 / cv.2

Dom. čtení : čítanka velká str. 68 ( 2 třetiny)

Dom.úkol : ČJ - vymysli 5 souvětí do DS a zapiš jejich vzorec

Dom. čtení : ČÍTANKA malá - viz lístek čtení

AJ - DOMÁCÍ ÚKOL NA PONDĚLÍ  24.5.2010 PS str. 33/ CV 7 - VYBARVI PODLE POKYNŮ  V TEXTU

 

Dom.úkol na středu 19.5.: ČJ PS str.58/ cv.29 - podle zadání 

Dom. čtení : list o Žofii (2. strana)

Dom.úkol na 13.5.:  ČJ PS velký str.57/ cv.24 (os.,čís

Dom. čtení : list o PANKRÁCOVI

Dom.úkol:  ČJ: uč.71/2 - Časujte sloveso bát se, psát si - do DS

Dom. čtení : čítanka malá str.124 -125                    

DC VL. zem. (na pátek) - uč.str.39 - zel.tabulka do sešitu VL.zem.

Dom.úkol:  MAT uč.24/4 do DS

Dom. čtení : čítanka malá str.123 -124                    

Dom.úkol:  ČJ - lísteček č.32 do DS - 10 vět a u sloves (  vlnovkou podtrhni) urči čas ( nadepiš)

Dom. čtení : čítanka malá str.118-123                        

DC VL. ze. - uč.str.39 - zel.tabulka do sešitu VL.zem.

Dom.úkol 6.5.2010:  MAT uč.III.- str.23/ cv.8 do DS 

Dom. čtení : čítanka malá str.117                       

Dom. čtení 5.5.2010 : čítanka malá str.116                        

Báseň zpaměti do 11.5.2010 : Příběh o studánce (viz. výše v příspěvcích nebo v malé čítance str.134 )

DC přírodověda na 10.5.2010: PS str.24 - promysli a tužkou doplň první polovinu strany

DC přírodověda na 10.5.2010: PS str.24 - promysli a tužkou doplň první polovinu strany

Dom.úkol 4.5.2010:  ČJ v DS předepsaných 5 sloves a utvořit 1.os.č.jedn. budoucí čas - tvar složený i jednoduchý     Dom. čtení : čítanka malá str.113-115   

Dom.úkol 3.5.2010:  MAT uč.III. str.4 - cv.12 do DS
Dom. čtení : čítanka malá str.112-113 ( O čem si povídáme v květnu aneb Docela malý klíček )

Přírodověda- poznávání našich rostlin a živočichů - interaktivní tabule + PowerPoint.prezentace( z DDM )

VL-dějiny: Jan Žižka - ukázky z filmu - počátky husit.rev.hnutí

ČJ: SLOVESA - určování osoby, čísla a času, podrobněji podle učebnice čas přítomná a čas budoucí ( složený i jednoduchý tvar )                                                

MATEMANIKA: rovnice -skup. práce

Dom.úkol 30.4.2010:  ČJ  PS velký str.51- cv.6

Dom. čtení : čtenářský deník + příspěvek PÁLENÍ ČARODĚJNIC a o čarodějnicích z knihy NA BESEDĚ (nepovinné)

Dom.úkol 29.4.:  matematika list na násobení - CIRKUS

Dom. čtení : čítanka velká str.66

Dom.úkol 28.4.:  není

Dom. čtení : čítanka velká str.65

Dom.úkol:  ČJ list malý: 10 vět doplň a přepiš do DS

Dom. čtení : čítanka velká str.64

Dom.úkol 26.4.2010:  Mat učebnice 53/11 do DS
Dom.úkol z geometrie PS str.20/ cv 11 na příští pátek
Dom. čtení 26.4.2010: list - Jan Žižka
Do 29.4. naučit zpaměti báseň: Dva husité

Dom.úkol:  MAT  PS  str.19/ cv.7

Domácí čtení : čít.velká str.57 - báseň

Dom.úkol z vlastivědy na 20.4. : 2-5 čistých obalů  od mléčných výrobků ( jogurt, podmáslí, acidofilní mléko, krabičky tav. aj. sýrů, smetana, šlehačka, a další...)

12.4.2010 ČJ uč. 60 / cv.23 do DS

Domácí čtení : čítanka malá str.108

 

Dom.úkol 9.4. přes tento víkend: ČJ PS velký str.48/ cv.45 - před doplněním si přiřaď ke správnému pádu 

Domácí čtení přes víkend - nejméně 2x pročíst nahlas pravidla vybíjené o STAROU KŮŽI! z listu nebo najdeš i v našich příspěvcích - dones v pondělí opět do školy, protože s tímto listem budeme pracovat i v ČJ )

Domácí úkol 7.4. z AJ: PS str.20/ cv.7 na pondělí 12.4.                                   

V pondělí 12.4. budeme v PS MAT.G psát opakovací  test v PS  str.16

 

Dom.čtení 8.4.: Obrazy z dějin str.34 - Husitské války 

Dom.úkol z MAT  8.4. : z uč. do DS

Dom.čtení 6.4.: čít.malá  str.105

Uč.ČJ - vzory : předseda a soudce

PS ČJ malý str.24

 

 

Přírodověda - opak.testy ( poznávání rostlin, stavba květu, opak.nerostů a hornin )+ uč. Kvetoucí ovocné stromy a keře, odrůdy

ČJ uč.str.59/cv.19, str.60/cv.20 + tab.předseda  

 

Domácí úkol 6.4. : ČJ uč.61/5 do DS

Dom.čtení 6.4.: čít.malá  str.104

 

PS ČJ STR.47/ celé 

Školní čítanka str.123, 124-126

Psaní: vypiš měsíce a jejich vyučení z textu čítanky

Pr.činnosti: motýl, květ na kolíček

úterý 30.3. :

Domácí čtení : Naše vlast str.33 - Nerostné suroviny

Domácí úkol : ČJ PS malý str.21/ cv.2 - 4 věty do DS ( při vyučování žáci samostatně procvičovali a doplňovali cvičení do str.20)

PČ : ZDOBENÍ VAJÍČEK BAREVNÝM PAPÍREM  Psaní : slova  a spojení slov související s VELIKONOCEMI

středa 31.3. :

ČJ PS malý - vše do str. 23

MAT PS str.14 + 2 samostatné listy ( motýl na souměrnost a velbloud na počítání příkladů) - klikni : ZDE

PŘÍRODOVĚDA: písemný test - popis květu, učebnice str.35, PS  str.17            

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář