Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRAVIDLA VYBÍJENÉ
 
Hráči:
Hraje smíšené družstvo o 10 hráčích a nejvýše 4 náhradnících. Každé družstvo má svého kapitána. Jedině kapitán má právo hovořit s rozhodčím. Výměna hráčů během hry je dovolena jen v případě zranění hráče, jinak je možné jen po skončení poločasu.
 
Trvání hry:
Hra trvá 2 x 7 minut s výměnou stran po přestávce. Druhý poločas se zahajuje opět s plným počtem hráčů. Je-li některé družstvo vybito dříve, zaznamenává se čas.
 
Bodování:
Výsledek hry udává celkový počet vybitých žáků z obou poločasů. Vítězí družstvo, které v době 2 x 7 minut vybije větší počet hráčů nebo všechny hráče v době kratší. Je-li stav nerozhodný, hraje se po přestávce další hra 2 x 3,5 minuty s výměnou stran. Bude – li výsledek opět nerozhodný, pak rozhoduje los. Nenastoupí-li některé družstvo úplné, počítají se chybějící hráči do počtu vybitých.
 
Postavení hráčů:
Každé družstvo obsadí své pole a volně se v něm rozestaví. Do zázemí za soupeřovým polem (zadní zázemí) jde kapitán. Kapitán se vrací do hry jako poslední, když jsou ostatní hráči vybiti. V zadním zázemí je možno na počátku hry povolit nahrávače – jednoho z hráčů v poli, který hraje na tomto místě tak dlouho, dokud není některý hráč vybit. Pak se vrací do pole.
 
Zahájení hry:
Družstva nastoupí na půlící čáře hřiště, vzájemně se pozdraví a vyčkají, až kapitáni družstev provedou spolu s rozhodčím losování. Kdo vyhraje los, volí míč nebo stranu. Hra začíná tím, že kapitán, který si vylosoval míč, jej hodí svému družstvu z místa vně hřiště u rozhodčího. Rozhodčí dává pokyn k zahájení píšťalkou. Hra se rozbíhá jedním přehozením, to znamená hozením míče z pole do zadního zázemí. Pokud hráč v zadním zázemí míč chytí, může vybíjet.
V druhém poločase se družstva vymění a míč získává druhá strana. Při nerozhodném výsledku se znovu losuje o míč.
 
Průběh hry:
Vybíjet mohou všichni hráči v poli i v zadním zázemí, kteří chytí míč přihraný vlastním spoluhráčem nebo hozený soupeřem či odražený od spoluhráče. Míč se nesmí dotknout země! Kdo míč zvedl nebo chytil míč odražený od země, nemá nabito a musí míč přihrát dalšímu spoluhráči, aby bylo možno vybíjet.
Hráč je vybit, je-li přímo zasažen míčem hozeným soupeřem, ne míčem odraženým od země nebo hráče. Chytí-li kterýkoliv hráč míč odražený od hráče, zachraňuje jej od vybití a může sám vybíjet. Hráč je vybit i tehdy, přešlápne-li střední nebo pomezní čáru při vyhýbání před míčem. Chytá-li soupeř hozený míč a pustí jej, je rovněž vybit.
Vybitý hráč odchází do zadního zázemí. V zadním zázemí se smí přihrávat i vybíjet. Z postranního zázemí lze jen přihrávat do zadního zázemí. Při vybití hráče zůstává míč jeho družstvu, pokud ovšem přejde správně do svého zázemí (vybitý hráč nesmí přejít do zázemí přes soupeřovo pole). Za přestupek je ztráta míče. Když jsou vybiti všichni hráči v poli, nastupuje kapitán. Kapitán má pouze jeden život a nemá první ránu nabitou.
 
 
 
Chyby:
S míčem není dovoleno běhat (dělat kroky) ani v poli, ani v zázemí. Jen pokud v poli nebo v zázemí je jediný hráč, může se pohybovat i s míčem, jestliže dribluje.
Ztráta míče nastává, když hráč drží míč déle než 3 vteřiny a udělá více než jeden krok. Ve vlastním poli nebo v zázemí se smí míč přihrávat nejvýše dvakrát, po třetí přihrávce musí být přehrán přes soupeřovo pole nebo musí být střeleno po soupeři. Je-li přihrávek více, ztrácí mužstvo míč.
Přešlápne-li hráč pomezní nebo dělící čáru nebo dotkne-li se kteroukoliv částí těla soupeřova území (i rukou), ztrácí jeho družstvo míč. Není dovoleno vybírat ležící míč ze soupeřova pole nebo jej vyrážet z ruky protihráče. Trestá se ztrátou míče. Odchází-li vybitý hráč z pole a vstoupí-li do pole soupeřova, ztrácí jeho družstvo míč. Neukáznění hráči jsou po třech napomenutích vyloučeni do konce zápasu ze hry. Při hrubých proviněních jsou hráči ihned vyloučeni.
 
Ukončení hry:
Po skončení hry nastoupí obě družstva k půlící čáře, rozhodčí oznámí výsledek a vzájemným pozdravem hra končí.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář