Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                               Svatý Mikuláš z Myry
Svatý Mikuláš z Myry byl katolický biskup. Už za svého života byl velice oblíbený, protože pomáhal chudým a ochraňoval nevinné. Stal se jedním z nejuctívanějším Svatým v celém křesťanství. Svatý Mikuláš má svátek 6.12. a v Česku a na Slovensku je již tradičně spojen s mikulášskou nádílkou. Mikuláš s čerty a anděly obchází domácnosti v noci z 5. na 6. prosince. Mikuláš a andělé rozdávají dárky (většinou malé pamlsky) a domlouvají dětem, aby nezlobily. Čerti se starají o strašení zlobivých dětí.
Pojďte si se mnou připomenout Mikulášskou nadílku pomocí videa z jedné malé školky. Vybral jsem také pěkné básničky, říkadla a písničky o Mikuláši pro děti i pro dospělé.

Písničky – Mikuláš

Mik miku mik miku Mikuláš, přišel s čertem na guláš. Mik miku mik miku Mikuláš, přinesl nám zimní čas.

 

Když Mikuláš naděluje, čertík kolem poskakuje. Mik miku mik miku Mikuláš přinesl nám zimní čas.

 


Mikuláši, přijď dnes k nám, písničku ti zazpívám, přines prosím trochu dobrot, můžeš je dát třeba do bot. Dáváš dárky pro radost, pro každého máš jich dost.

 


Mikuláši, Mikuláši kdo to tady děti straší kdo to řinčí řetězem a proč s tebou přišel sem. Rohatý, rohatý s kožichem až na paty rohatý, rohatý, černý, střapatý.

 

Kdo jsi tady všichni víme, my se čerte nebojíme nemáš li co na práci můžeš dělat legraci, rohatý, rohatý s kožichem až na paty, rohatý, rohatý, černý, střapatý.
 
Básničky a říkanky

Už se chýlí další rok, zbývá jenom malý krok, dáme talíř na náš práh, bude plný, žádný strach! Čertům zvonky znějí tmou, Mikuláš jde s nadílkou.

 


Kde se vzal, tu se vzal, Mikuláš pod okny stál, v ruce velkou berličku, na hlavě měl čepičku, z bílých vousů teplý šál, takhle, děti, vypadal! Vrabec v zimě Bědoval vrabčák na zimu, škoda, že nemám peřinu! Zebou mě nohy, studí mě nos, protože skáču i v zimě bos.

 


Čerte, čerte nechoď k nám, nemysli si, já tě znám. Čerte, čerte ty mě zlobíš, vím, že dětem uhlí nosíš. A kdyby nám anděl něco dal, ty bys nám to čerte všechno vzal.

 


Mikuláši, Mikuláši – proč mě dneska čerti straší?! Já nezlobím maminku – jenom někdy chvilinku… a pak běžím dát jí pusu – a pak tiše bez rámusu – jdu si s tátou hrát nebo klidně spát…

 


Mikuláši, Mikuláši, probuď se, někdo tady straší, není to on rohatý, co ti šlape na paty, já bych radši anděla, ten nic zlého nedělá, já bych radši cukrovíčko, to je dobré papáníčko, celý rok jsem byla hodná a ted si ho spapám do dna.

 


               Mikuláši, přijď dnes k nám, písničku ti zazpívám, přines prosím   trochu dobrot,  můžeš je dát třeba do bot. Dáváš dárky pro radost, pro každého máš jich dost.

 

 

 

 O osobě svatého Mikuláše

Jméno Mikuláš pochází od niké (vítězství) a laós (lid). V Holandsku Sinte Klaas, v Anglii Santa Claus.

Život
Je zajímavé, že nejvíce legend a mýtů bylo vytvořeno pro postavy svatých, o kterých je známo nejméně historicky doložitelných faktů. Snad nejvýraznější takovou osobou je sv. Mikuláš, o kterém víme, že se narodil ve městě Patras v západní Lykii v Řecku, dnes jižní Turecko. Podle legendy to bylo mezi lety 280 - 286, udává se však i 260 či kolem r. 250. Po rodičích zdědil značný majetek, ten však rozdal chudým. R. 300 se stal biskupem v Myře, ale za vlády císaře Diokleciána, kdy byli v celé římské říši pronásledováni křesťané, byl i sv. Mikuláš uvězněn a poslán do vyhnanství. Když v r. 313 povolil císař Konstantin křesťanství, sv. Mikuláš byl propuštěn a opět mohl zastávat biskupský úřad. R. 325 se Mikuláš účastnil Nicejského sněmu, na sklonku života navštívil Svatého Otce v Římě. Zemřel 6.12.mezi lety 345- 352. Pochován byl v Myře (dnes Demre, Turecko), ale roku 1087 byly jeho ostatky uloupeny a převezeny do jihoitalského městečka Bari, v němž se podle legendy zastavil během poutě do Říma.

Kult
Svatý Mikuláš se stal jedním z nejuctívanějších světců východní církve (území východořímské řiše, pozdější Byzance), kde je ctěn jako obhájce pravověrnosti proti nevěřícím. Odtud se úcta ke světci přenesla na Kyjevskou Rus a sv. Mikuláš se stal nejoblíbenějším světcem pravoslavné církve.
V západní Evropě se svatomikulášská úcta objevuje v polovině 7. století, v 10. století šířila tento kult byzantská princezna Theofana, manželka císaře Oty II. (967-983). Největší zásluhu na rozšíření kultu sv. Mikuláše v 11. století měli normanští mořeplavci, kteří jej přijali za svého patrona. Tak se úcta ke světci objevila ve Francii, ve 12. století v Německu a ve 13. a 14. století v českých zemích. Tehdy vznikla řada literárních a hudebních souvisejících děl, např. Liturgie k sv. Mikuláši (10.stol.), řada chorálních i polyfonních sklad, drama Zlatá legenda od Jacoba de Voragine (13.stol.), přeložená do Anglie jako The Gilte Legende r. 1438, atd.
V 17.stol. se svatomikulášský kult přenesl i do Ameriky díky holandským přistěhovalcům do New Yorku (tehdy New Amsterdam).

Legendy
O sv. Mikuláši existuje celá řada legend a příběhů, které se staly základem pro jeho uctívání. Za svého života se pravidelně ujímal sirotků, vdov a lidí pronásledovaných. Povědomí o jeho štědrosti vychází z legendy o obdarování tří dcer zadluženého otce, kterým hrozilo, že se z nich stanou prostituky. Když se o tom sv. Mikuláš dozvěděl, vhazoval otevřeným oknem po tři noci do ložnice dívek měšce peněz a tak je zachránil. Otec splatil dluhy a zbylo i na věno. Proto se ke sv. Mikuláši modlí svobodné dívky toužící po svatbě. V některých zemích je považován za patrona šťastného manželství. Obyvatelům Myry pomohl sv. Mikuláš od hladomoru tím, že množil bochníky chleba (odtud patronem pekařů).
Za svého pobytu v Bari údajně zachránil životy několika námořníků, a proto je s atributem kotvy uctíván jako patron námořníků i obchodníků. Chránil i rybáře, ve střední Evropě převozníky, pečoval o mosty, chránil před povodněmi.
Svátek sv. Mikuláše 6.12. se od středověku spojoval s vírou v bohatství. Proto obchodníci uzavírali toho dne rádi složité obchody.


Sv. Mikuláš je patronem

  • Ruska, Lotrinska
  • dětí, panen, ministrantů, poutníků a cestujících
  • obchodníků, advokátů, soudců, notářů, lékárníků, hostinských, obchodníků s vínem, výrobců a obchodníků s parfémy, lodníků, rybářů, námořníků, vorařů, mlynářů, pekařů, obchodníků se zrním a semeny, řezníků, sládků, lihovarníků, sedláků, tkalců, obchodníků s krajkami a suknem, kameníků, dělníků v kamenolomech, knihařů, knoflíkářů, svíčkařů, hasičů
  • zajatců, za šťastnou plavbu, proti nebezpečí vody a na moři, ke znovuzískání ztracených předmětů, proti zlodějům.

Tradice
Lidová tradice kolem sv. Mikuláše je výrazná. Způsob mikulášského obdarovávání (za okno, do komína, do střevíce, do punčochy atd.) zřejmě pochází z legendy o obdarování tří dcer zadluženého otce.
Sv. Mikuláš (St. Nicolaus, odvozeně Santa Claus) naděluje dětem dárky o Vánocích v Anglii, USA, Švédsku a v dalších zemích. V české tradici se mikulášská nadílka odbývala vždy v předvečer světcova svátku, tedy 5.12. Tato tradice u nás existuje již od středověku, kdy mikulášské maškary obcházely domácnosti. Později se tato tradice změnila v nadílku dětem.

Obyvatelé Bari slaví svůj svátek přenesení sv. Mikuláše 8.května, kdy se konají slavnosti na moři a lidé plují na člunech ke světcově soše. V předvečer se koná historický průvod městem. V Bari jsou ostatky uloženy v kryptě kostela San Nicola na Lungomare Imperatore Augusto, který patří k nejvýznamnějším románským stavbám v jižní Itálii.

V Čechách je sv. Mikuláši zasvěceno 124 chrámů, zejména katedrála v Českých Budějovicích. Sv. Mikuláš je ctěn jako hlavní patron českobudějovické diecéze. V Praze jsou mu zasvěceny dva chrámy, z nichž pozornost zasluhuje vrchol českého baroka, kostel sv. Mikuláše na Malé Straně, postavený K.I.Dientzenhoferem na zakázku od kupců a námořníků v Praze působících. Vedle pravoslavných oblastí je od 10.stol. dodnes sv. Mikuláš ctěn hlavně v obchodních přímořských oblastech, zejména v Holandsku, Německu a v Anglii.